Procedura de Informare si Consiliere*

Procedura se elaboreaza avand in vedere prezentarea regulilor minime privind modul de organizare si efectuare a activitatii de consiliere si orientare profesionala, pentru asigurarea unui echilibru intre sarcini, competente si responsabilitati si pentru mentinerea unor riscuri acceptabile ale activitatii si se aplica activitatii de sustinere a serviciilor de informare, consiliere si orientare pe piata muncii.

Procedura se aplica la nivelul activitatii de consiliere si informare profesionala, cu conexiuni asupra activitatii de mediere si formare profesionala si se adreseaza pesoanelor din grupurile tinta, asa cum sunt clasificate mai jos, fara a fi limitate la acestea:

  • Persoane în căutarea unui loc de muncă
  • Şomeri
  • Şomeri de lungă durată femei
  • Şomeri de lunga durata tineri
  • Persoane inactive