Conferinta 16.06.2016

In data de 16.06.2016, Asociatia EUROCLASSTRAINING, in parteneriat cu Primaria Aninoasa, judetul Hunedoara, organizeaza „Conferinta Nationala: Incluziunea Socio-Profesionala a Persoanelor Rome, Non-Rome si a Persoanelor cu Dizabilitati din Zonele Marginalizate”.

Obiectivele specifice sunt:

1.Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate.

a. Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate.

b. Programul Operational Competitivitate

2. Axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitiva

3. Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate.

4. Obiectiv Specific OS 2.3 – Cresterea utilizarii a internetului

5. Actiunea 2.3.3. Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, e- incluziune, e-sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E-CULTURA

Proiectele reprezinta o provocare pentru Romania, o oportunitate importanta si unica pentru persoanele neocupate.

Conditiile si criteriile pentru scrierea proiectelor vor fi facute publice cu ocazia conferintei ce va avea loc JOI, 16 Iunie 2016, intre orele 1100–1400, sala de conferinte a Primariei Aninoasa.