Babysitter

Cod COR 5133.1.1

Baby sitter-ul este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de îngrijire şi supraveghere la domiciliu a copilului.
Baby sitter-ul are ca beneficiari unul sau mai mulţi copii. Baby sitter-ul îşi desfăşoară activitatea în relaţie cu copilul şi cu familia acestuia şi cu alţi reprezentanţi legali ai copilului. Baby sitter-ul poate desfăşura activităţi independente, prin contract direct cu familia copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desfăşoară activităţi de îngrijire şi supraveghere la domiciliu.

Mediul fizic de muncă al baby sitter-ului este reprezentat atât de domiciliul copilului şi al familiei sale, cât şi de exteriorul acestuia, în comunitate.
Baby sitter-ul este implicat într-o relaţie de îngrijire, creştere şi educaţie a copilului/copiilor şi este responsabil de implementarea acţiunilor şi activităţilor prevăzute în planificarea realizată împreună cu părinţii copilului/copiilor.

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, baby sitter-ului realizează următoarele sarcini:

  • Planificarea activităţilor
  • Comunicarea cu copilului
  • Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarului
  • Respectarea drepturilor beneficiarului
  • Acordarea îngrijilor corporale ale copilului
  • Asiguarea alimentaţiei copilului
  • Crearea contextului de stabilitate emoţională
  • Stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului Susţinerea dezvoltării integrate a copilului
  • Gestionarea actelelor şi documentelor legate de beneficiarului Dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului

Realizarea sarcinilor de muncă presupune cunoştinţe teoretice şi practice de creştere, îngrijire şi educaţie integrată a copilului. Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un nivel bun de dezvoltare a abilităţii generale de învăţare, competenţe sociale şi civice şi cele de exprimare culturală.

Exercitarea acestei ocupaţii presupune respectarea normelor şi valorilor copilului/copiilor şi ale familiei/familiilor sale/lor, seriozitate, exigenţă, meticulozitate în realizarea sarcinilor, echilibru emoţional şi o bună capacitate de comunicare.
Baby sitter-ul are obligaţia de a sesiza autorităţile competente de încălcarea drepturilor copilului, pentru a limita discriminarea şi etichetarea copilului precum şi a asigura confidenţialitatea datelor personale ale acestuia.